Sale!

Vidanka Gjorgjievska – Makedonski Narodni Pesni – Audio Album 2001 – Senator Music Bitola

300.00ден

Vidanka Gjorgjievska – Makedonski Narodni Pesni – Audio Album 2001 – Senator Music Bitola

Виданка Ѓорѓиевска – Македонски Народни Песни – Аудио Албум 2001 – Сенатор Мјузик Битола

www.senator.com.mk

© ℗ 2001 Senator Music Bitola All rights reserved

Description

Преснимување и размножувањето, јавно изведување и емитување потпаѓа под заштита на авторските и изведувачките права.

#SenatorMusic #MakedonskaMuzika #Makedonska #Muzika #Macedonian #MacedonianMusic #Senator #Music #Makedonija #Macedonia #MK #MKD #МК #МКД #MKMusic #MKDMusic #МКМузика #МКДМузика #МакМузика #MacMusic #MakMuzika #MKMuzika #MKDMuzika #Сенатор #МакедонскаМузика #Македонска #Музика #Македонија

З.А.М.П. Македонија

© ℗ Senator Music Bitola All rights reserved