Duduk – Дудук

Дудукот — македонски народен дувачки инструмент, со зарамнет крај. Се прави од дреново, јаворово или други дрва.

Filter